Strona główna | Mapa serwisu | English version  
Bezpieczeństwo
PAINTBALL > Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo!!
  • NIGDY NIE ZDEJMUJ MASKI W CZASIE GRY ORAZ NA TERENIE W KTóRYM ROZGRYWANA JEST GRA. MOżESZ UJRZEć KULKę NAPRAWDę Z BLISKA.
  • POZA POLEM GRY ORAZ PO ZAKOńCZENIU GRY ZABEZPIECZ MARKER. MóWI SIę, żE RAZ DO ROKU KAżDA GIWERA SAMA STRZELA.
  • NIE CELUJ I NIE STRZELAJ W OSOBY NIEUCZESTNICZąCE W GRZE ORAZ ZWIERZęTA.
  • NIE STRZELAJ DO GRZYBIARZY :)


tel.794-584-665